ΟΑΕΔ: Τι ισχύει για το εποχι ΟΑΕΔ: Τι ισχύει για το εποχικό επίδομα – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα